Naskah Lolos Kurasi Sinau Bareng Nulis Geguritan Edisi Mei 2024

NASKAH LOLOS KURASI SINAU BARENG NULIS GURITAN EDISI MEI 2024

 1. Ade Heru Prasetyo – Santri, Abdi Ilahi
 2. Aditya Rendra Pratama – 1. Wasis-Wasise Kang Nyeleh, 2. Dununge Sasangka
 3. Afrian Kusuma Yudha – Wong Kang Kuwat
 4. Agita Yuri – Ngampet
 5. Aku Rifsa – Nandang Rasa
 6. Akuri Mei Defitrasari – 1. Telung Puluh Lima, 2. Aja Keblinger
 7. Amilia A. W. – Jalma Angkara Mati Murka
 8. Ari Etsoe – Pungkasane
 9. Arum Sari, S.Pd. – Isuk Iki
 10. Atik Suryani – Kaya Semut, Udan Sepisan
 11. Aulia Arifany Safitri – Ing Saselane Kekidungan
 12. Berti Nurul Khajati – Kaca Benggala
 13. Beti Utami – Tresnaku
 14. Budi Sriwiningsih, S.Pd. – Ibu
 15. Chairul Agustiningtiyas, S.Pd. – Hakekat Donya
 16. Deky Kurnianto – Wusana
 17. Dewi Aisatur Rodiah – Urip lan Pati
 18. Dewi Mudatama – Lungamu
 19. Diyah Eko Adi Kristianti – Aroma Kowe Ninggalke
 20. Sri Nurwiyani – Sepinining Ati
 21. Dwi Setyanis – Katon Bening
 22. Dwi Wahyuni – Jaman Saiki
 23. Dyah Widaningrum – Titah Sawantah
 24. Dzurrotun Nafisah – Kutha Tuwa
 25. Endah Karuniawati, S.Pd., Gr. – Prasaja
 26. Endang S. Sulistiya – Sukur
 27. Eni Lutfiyah – Indonesiaku
 28. Eri Purnami – Sandekala
 29. Erti Widaryati, S.Pd.SD. – Apa Kowe Lila
 30. Esti Henyy – Tresna
 31. Fajar Syamsudin (Ajangss) – Dina Tagihan
 32. Farisa Mardianti, S.Pd. – Kawula Nyuwun Pangapunten
 33. Fatmah Nur’aeni – Nulis Geguritan
 34. Fitri Kurnia Sari – Kiye Kepriwe
 35. Fitri Nur Hayati – Gurit kanggo Ibu
 36. Hardjani, S.S. – Aja Kesirep
 37. Harjanti Dian Nurani – Dalan Padhang
 38. Havik Martoyo – Anggo-anggo, Nukoni Produk Dalam Negeri
 39. Heni Fitriani – Pucung
 40. Henijanti S. – Niat
 41. Ikha Listyarini – Tembung Bumiku
 42. Indah Jemprit – Nalika Titiyoni
 43. Indriyadi Mawardi – Luhuring Budaya
 44. Ino Deka Putra Wijaya – Andum Amara
 45. Izzatun Nazila – Duh Gusti Allah
 46. Jarwati – SMP Negeri 1 Getasan
 47. Kartini Ayu W. – Padhang Bulan
 48. Ki Sudadi – Welinge Simbah
 49. Kurnia Astuti, S.Pd. – Wong Tuwa
 50. Kusriyati – Ombak
 51. Lestari Wahyuningsih – Karpet Putih
 52. Lucky Meitha – Semeru
 53. Lutfi Rahman Ashuri – Sesrawungan
 54. Luthfiyah Izzah Tribhuanatunggadewi Yogiswari – Gusti
 55. Luwih Budi Pawening – Lodhok
 56. Ihya Ulumuddin – Nora Pinesthi
 57. Maghfi Abrianti – Katone Wong
 58. Maulana Prayoga Prasetya – Jenar
 59. May Mulyaningsih – Ketemu Jodho
 60. Mei Fita Asri Untari – Piwucal Agesang
 61. Mei Syaroh – Wektu
 62. Meilia Puspita Utama – Ibu
 63. Muhammad Arief Budiman – Wingi Ing Ngimpi
 64. Muhammad Istikhori – Jarene Gombal Mukiya
 65. Mukhlis Imam Bashori – Asmaradhana
 66. Munthi – Aku lan Ibu
 67. Nabila Pramesti – Tresna Kapisan
 68. Nawaitu Bagus – Ana Tangis Tengah Wengi
 69. Nia Vera Liananda – Matur Nuwun Ibuk
 70. Novi Suprianto, S.Sn. – Kaplak
 71. Nunung Hartati – Unenanku
 72. Nurhayati, S.S., Gr. – Tresna Tanpa Angen
 73. Olif Martha – Anak Lanangku
 74. Pratiwi Indri Utami, S.Pd. – Gebyur Segara
 75. Prihastuti, S.Pd. – Donya Iki
 76. Rahayu Sriwati, S.Pd.I. – Kangenku
 77. Rahma Hijriyah Island – Panjenengan menika kekasihipun kula
 78. Retno Affandi – Bapakku Dadi Guru Idolaku
 79. Rina Girastuti, S.Pd. – Sigaraning Nyawa
 80. Ristitik, S.Pd. – Sasotya ing Janji
 81. Nani Soesiani, S.Pd. – Pamenginge Bu Guru
 82. Ruly Yunita Sari, S.Pd. – Lungse
 83. Rumsiyatun Yutilah, S.Pd. – Tirakata Anakku
 84. Muktiwijayanti Septinarini – Swara Kalbu
 85. Saeran Samsidi – Mendhoan Nylekamin
 86. SeptiLuq – Tresnaku
 87. Setiyowati – Kelangan
 88. SinjangKs – Datan Nendra
 89. Sinta Wahyuni – Bapak Kondur
 90. Siti Kharomah , S.Pd. – Ni Randha
 91. Siti Rohmatun, S.S. – Layang Biru Gambar Mlathi
 92. SKhasanah – Kanca
 93. Sri Aulia Dharmayanti – Dina Iki
 94. Sri Ismini Istuningsih – 1. Kangenku, 2. Ibu, 3. Tumuju Mekah Madinah
 95. Sri Kustanti – Muksa
 96. Sri Maryati – Impen Lelangen
 97. Sri Murni, S.Pd. – Mawar Jambone Sapon
 98. Sri Rahayu – Rasaku Marang Sliramu
 99. Sri Rahayuning Suryandari – Nalika Ati Nggrantes
 100. Sri Setiyaningsih – Kelangan Tembung
 101. Sunyoto Sutyono – Sarwo Prasojo
 102. Supriyono, S.Pd. – Ati Kangen Nanging Peteng
 103. Suryadi – OMBAK SEGARA
 104. Susi Kristantri – Lali? Aja!
 105. Swasti Sin Hajiah, S.Pd. – Udan Wayah Esuk
 106. Syifaul Fijriyanti – Wengi Huming
 107. Tin Saptorini – Kangen
 108. Tri Mitaning A. – Pitutur
 109. Tri Wulaning Purnami – Lintang Lintang Wis Lunga
 110. Umi Kulsum, S.Pd. – Lakuning Jalwa
 111. Ummu Daradjatin Widjajati – Golet Berkah
 112. Usnul Esa Umaroh – Kabudayaan ingkang Ilang
 113. Utee Rubiyah – Budaya Nuswantara
 114. Vanesa Eka Prastiwi – Kembange Melathi
 115. Varida Listiyaningrum, S.Pd. – Pangrasaku
 116. Wahyu Annisha – Tantri Kamandaka
 117. Wahyu Tanoto – Cempuleke
 118. Welas – Ngundhuh Wohing Pakarti
 119. Widodo, S.Sn., S.Pd. – Gegayuhanmu Durung Rampung
 120. widyaariesta 27 – Kadya Kori Tanpa Wisma
 121. Yeti Karlina – Jeru

 

Leave a Reply